نقد و بررسی کتاب تحریم ایران شکست یا سیاست

0
90
تحریم ایران : شکست یا سیاست؛
مولف: حسین علیخانی؛
ترجمه: محمد متقی نژاد؛
انتشارات: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی؛
نقد کتاب:
کتاب تحریم ایران، کتابی است که پیرامون موضوع تحریم های ایران از سوی آمریکا پرداخته است. مولف که یک ایرانی مقیم آمریکاست، حول این موضوع بحث مفصلی را از هستی شناسی موضوعات تحریم بین المللی، ماهیت سیاست خارجی آمریکا و جایگاه و نقش تحریم اقتصادی در آن، تاریخچه روابط بین دو کشور پس از انقلاب ایجاد کرده است.

مولف در اشاره ای مختصر به تحولاب انقلابی ۱۹۷۹ ایران اشاره کرده و بلافاصله موضوع گروگانگیری را در روند روابط دو کشور موثر دانسته که در ابتدای رشد جمهوری اسلامی ایران موجبات بی اعتمادی میان دو کشور را باعث شده است.

سپس با اشاره ضمنی به تاریخچه روابط دو کشور (عموما از اواخر قرن ۱۹)، به اهمیت و ماهیت و جایگاه تحریم های بین المللی در سیاست خارجی ایالات متحده پرداخته است. لذا به روشنی پیدا می شود که تحریم دولتها در ایالات متحده از زمان تاسیس آمریکا توسط توماس جفرسون علیه سایر کشورها مثل فرانسه و انگلیس اعمال میشده است.

از سوی دیگر با اشاره به اینکه گروههای نفوذ در آمریکا بخصوص لابی اسرائیلی (اپیک) نقش مهمی در سیاست گذاری خارجی عمومی آمریکا بازی می کنند، بیان میدارد که بازی با اهرم تحریم در ایالات متحده از زمان تصویب قانون داماتو که از سوی همین گروه های نفوذ و با هدایت سناتور داماتو در زمان کلینتون رویکردی فرا قانونی-سیاسی پیدا کرده است.

این تحول به مناسبت بعد فراسرزمینی تحریمهای بین المللی بود که از این دوره علاوه بر کشورهای هدف آمریکا، سایر دول و گروهها را مجاب به تبعیت از تحریمهای آمریکا می کند (وگرنه آنها نیز شامل جریمه ها و تنبیه آمریکا می شوند). نویسنده از این موضوع به عنوان عامل فراسرزمینی تحریمها نام برده است.

در آخر با استناد به همین موضع سیاسی-انتقادی-حقوقی بین المللی، نویسنده آمریکا را مستحق شکست در پیشبرد اهداف و سیاست خارجی خود دانسته است و نتیجه گیری می کند که عوامل موثر در تحریم ایران بطور خاص لابی اسرائیلی است و این سیاست از سوی آمریکا موفق نبوده است.

سوای از بحث نتیجه گیری مولف و دیدگاه آن، این کتاب شدیدا به علاقمندان موضوع تحقیق در رابطه با تحریم های بین المللی و اقتصادی و بخصوص تحریم جمهوری اسلامی ایران توصیه شده و مفید قلمداد می شود.