مبانی هنجارهای بین المللی کنترل، خلع و منع اشاعه تسلیحات

0
48
کتاب مبانی هنجارهای بین المللی کنترل، خلع و منع اشاعه تسلیحات؛

نویسنده: حبیب الله رضایی تهرانی؛

انتشارات: کانی مهر؛

سال انتشار: ۱۳۹۵؛

 

جنگ‌ها دارای آثار و پیامدهای بسیار زیان‌بار و مخربی هستند و موضوع کنترل تسلیحات درصدد محدود کردن آثار و پیامدهای آن است. مبانی و اصول کنترل تسلیحات از گذشته‌های دور در بسیاری از سنن و مذاهب مختلف جهان دارای اهمیت و ریشه بوده‌اند و امروزه به‌طور خاص و الزام‌آوری در قالب قراردادهای عام و آمره بین‌المللی در حال اجرا و تکوین و نفوذ روزافزون  هستند. موضوعاتی که امروزه در قالب کنوانسیون‌های الزام‌آور، برای سایر دول در سطوح ملی و بین‌المللی مطرح گشته‌اند، شامل طیف وسیعی از سایر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نظامی- امنیتی هستند، که بنا بر نقاط ضعف و قوت بنیادینی که در خود دارند با چالش‌ها و دستاوردهایی نیز روبرو بوده‌اند. در جمع‌آوری کتاب مبانی هنجارهای بین المللی کنترل، خلع و منع اشاعه تسلیحات سعی شده است تا علاوه بر شناساندن بنیادهای تاریخی و فلسفی و مذهبی موضوع کنترل تسلیحات، به بررسی سایر مفاد معاهدات و اقدامات بین‌المللی مؤثر در این حوزه و همچنین دستاوردها و چالش‌هایی که مجموعه نظام کنترل تسلیحات با آن‌ها روبرو بوده است پرداخته شود.

 

 

کتاب مبانی هنجارهای بین المللی کنترل، خلع و منع اشاعه تسلیحات؛

حبیب الله رضایی تهرانی؛