تاریخ روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب

0
17

تاریخ روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب
تاریخ روابط بین دولتها در طول تاریخ شاهدی بر این موضوع است که در جهان امروز هیچ دولتی نمی¬تواند از روابط خارجی چه سیاسی باشد و یا اقتصادی و یا غیر آن منزوی بماند، حتی دول اسلامی که دشمنی¬شان را باغرب و یا غیر مسلمان اظهار می¬دارند، زمانیکه به اریکه قدرت زدند ناگزیر می¬گردند تا روابط خارجی داشته و با دولت¬های غیراسلامی معاهداتی داشته باشند. (کوهستانی، ۱۳۹۶)
روابط میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نیز مشمول همین موضوع است. این دو دولت در طول ۴۰ سال گذشته روابط محدود رسمی و غیر رسمی و غیرسیاسی را پشت سر گذاشته¬اند ولی استثنائا به جز در مواردی خاص و الزاما مواقع بحرانی، مثل موضوع مربوط به مذاکرات هسته ای ایران و توافق برجام و مذاکرات الجزایر مربوط به گروگانگیری و یا روابط نظامی-امنیتی محدود محرمانه (ماجرای مک‌فارلین، کمک به یورش نظامیان آمریکایی از شمال افغانستان به مواضع طالبان توسط نیروهای سپاه، همکاری¬های نظامی در مبارزه علیه داعش در عراق و سوریه) روابط سیاسی دوسویه و ماسبی نداشته¬اند. ولی چنانکه به روند و تاریخ این تعاملات هم قبل و بعد از مذاکرات مربوطه¬-شان نگاهی بیاندازیم، این نوع روابط میان دو کشور نیز در فضایی از سوء¬ظن و اتهام¬زنی و بی¬اعتمادی و بدعهدی و دیدگاههای خصمانه شکل گرفته¬اند.

برای ادامه کلیک کنید..کلیدواژه ها: تاریخ روابط بین الملل | جزوه روابط بین الملل | تئوری روابط بین الملل | نظریه روابط بین الملل | تئوری های روابط بین الملل | نظریه های روابط بین الملل | جزوه تاریخ روابط بین الملل | روابط بین الملل | سیاست خارجی | سیاست بین الملل | مطالعات منطقه ای | اخبار جهان | تحلیل اخبار جهان | اخبار بین المللی | تحلیل اخبار بین المللی | اخبار منطقه | تحلیل اخبار منطقه | نئورئالیزم | نوواقعگرایی | مرجع روابط بین الملل | مرجع تخصصی روابط بین الملل | مرجع علمی-تخصصی روابط بین الملل | مقاله روابط بین الملل | مقاله علمی پژوهشی | مقاله علمی-تخصصی | مقاله علمی-ترویجی | ircite.ir | ISI |