جزوه تاریخ روابط بین الملل

0
206

جزوه تاریخ روابط بین الملل : تاریخ روابط بین المللی با تمرکز بر قراردادها و جنگ های بین الملل و پیش از ۱۹۹۰

 

۹۶۲پایه گذاری امپراطوری مقدس(روم-ژرمنی) به دست اوتون کبیر(آلمان)

۱۵۱۶استقلال کلیسای فرانسه از کلیسای پاپ در روم

۱۵۵۵قرارداد صلح آگسبورگ واعلامیه ترنت بعد از اصلاحات کلیسای روم

۱۵۷۹اتحاد اوترخت در پی شکست شارلکن (نماینده خاندان هابسبورگ)

۱۵۸۱استقلال هلند از اسپانیا (در پی جنگ انگلیس و اسپانیا موسوم به باد پروتستان)

۱۵۹۸فرمان نانت (مبنی بر آزادی مذهب در فرانسه)

۱۶۴۸قرارداد صلح وستفالی در پی دو قرارداد مونستر و اوزنابروک (پیمان مونستر در واقع نتیجه نبرد فرانسه پروتستانیست و اسپانیای کاتولیک بر علیه خاندان هابسبورگ در جنوب بود و پیمان اوزنابروک صلح بین انگیس و هلند پروتستانیست بر علیه خاندان هابسبورگ در شمال بود)

۱۶۵۷معاهده پیرنه بین فرانسه و انگلیس

۱۶۶۰صلح الیوا توسط فرانسه بین سوئد و لهستان (با موافقت انگلیس و هلند)

۱۶۶۰قرارداد کپنهاک بین سوئد و دانمارک

۱۶۶۸تشکیل مثلث لاهه بین انگلیس و هلند و سوئد بر علیه فرانسه (به منظور حمایت از اسپانیا)

۱۶۶۸قرارداد صلح اکسلاشاپل(از سوی فرانسه و در برابر مثلث لاهه)

۱۶۷۸قرارداد دوور بین فرانسه و انگلیس و هلند بر علیه هلند (که هلندی ها سدهایشان را روی فرانسه گشودند و فرانسه در جنگ با هلند شکست خورد)

۱۶۷۸قرارداد نیمگ (یا پذیرش شکست و صلح از سوی فرانسه)

۱۶۸۸انقلاب شکوهمند انگلیس (سقوط جیممز دوم)

۱۶۹۹پیمان کارلویتز و شروع افول امپراطوری عثمانی در برابر امپراطوری روم (بعد از مذاکرات رایسویک و افول قدرت لوئی ۱۴)

۱۷۰۱تا ۱۷۱۳جنگ های جانشینی در اسپانیا بین انگلیس و هلند و پرتغال و امپراطوری روم بر علیه فرانسه

۱۷۱۳پیمان اوترخت در پی جنگ های جانشینی اسپانیا و قبول آن از سوی فرانسه

۱۷۱۴پیمان راشتاد بین فرانسه و اپراطوری روم (در پی پیمان اوترخت)                                    *نکته: انگلیس فاتح اصلی جنگ های اسپانیا بود که هم بر قدرتش افزوده شد و هم در سال ۱۷۰۶ بریتانیای کبیر شکل گرفت (شامل اسکاتلند و ایرلند)

۱۷۱۷اتحاد مثلث لاهه بین انگلیس و هلند و فرانسه (در جهت حفظ اوترخت)

۱۷۱۹قرارداد استکهلم که سوئد با اعطای امتیازاتی به انگلیس و دانمارک روسیه را شکست داد (در پی جنگ انگلیس و دانمارک و آلمان با روسیه در ۱۷۱۸)

۱۷۲۰پیمان استانبول توسط فرانسه برای آشتی  روسیه و عثمانی  (که نتیجه اش حمله این دو به ایران در زمان پتر کبیر و پیس از حکومت نادر شاه افشار گشت)

۱۷۲۰پیوستن اتریش و اسپانیا به اتحاد لاهه که به تشکیل سیستم استانهوب دابوا معروف است

۱۷۲۱قرارداد نیشتاد که در پی آن روسیه مدیترانه عثمانی را تصرف و قرارداد پارسارویتز را به عثمانی تحمیل کرد (در پی جنگ انگلیس و دانمارک و آلمان با روسیه در ۱۷۱۸)

۱۷۳۸معاهده وین بین اتریش و فرانسه که این معاهده بر اپر بحران جانشینی در لهستان بود و بین اتریش و روسیه از یکسو و فرانسه و اسپانیا ساردنی از سوی دیگر جنگ در گرفته بود و در نهایت اتریش و فرانسه این معاهده را امضاء کردند

۱۷۳۹معاهده بلگراد بین اتریش-عثمانی و همچنین روسیه-عثمانی                                        *نکته: از این دوران به بعد شاهد ظهور عقل گرایی در جهان  به خصوص در فرانسه پیش از انقلاب کبیر و حتی توسط پادشاهان مستبدی همچون فردریک بزرگ هستیم

۱۷۴۰ تا ۱۷۴۸جنگ های جانشینی اتریش بین پروس و فرانسه از یکسو و انگلیس و اتریش از سوی دیگر که به دلیل بی نتیجگی و خستگی مردم این کشورها به جنگ های موازی موسومند و به پیمان صلح اکس لاشاپل منجر گردید (فرانسه به خصوص هیچ نفعی از این جنگها نبرد)

۱۷۵۶پیمان دوستی ورسای بین فرانسه و اتریش                            *نکته: در اینجا وارونگی اتحادهاست که جای دوست و دشمن عوض می شود

۱۷۶۳پیمان پاریس که به جنگ هفت ساله بین فرانسه و انگلیس پایان داد و در پی آن آمریکا استقلال یافت

۱۷۶۳پیمان هوبرتسبورگ (پایان جنگ پروس و اتریش)

۱۷۷۲پیمان سن پترزبورگ بین روسیه و اتریش و پروس بر سر تقسیم لهستان

۱۷۷۴تشکیل اولین پارمان در آمریکا

۱۷۷۴قرارداد کوچوک مینارچی بین روسیه و عثمانی و انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه به رقم شورش و مخالفت پوگاچوف در روسیه

۱۷۷۶اعلامیه استقلال (توسط جرج واشنگتن)

۱۷۸۳شناسایی حکومت جدید در آمریکا توسط انگلیس

۱۷۸۹اجرای قانون اساسی جدید در آمریکا                                *نکته:دونتیجه جنگهای هفت ساله:امریخ فن واتل نظریه موازنه قوا را ارائه کرد به این معنی که دیگر هیچ کشوری پس از این نتوانست دیگری را از صحنه خارج کند_بازنده اصلی جنگ فرانسه بود که از درون دچار بحران شده بود_شکل گیری انقلاب های آمریکا و فرانسه

۱۷۹۱سقوط باستیل و اعلام حکومت مشروطه دو مجلسی سلطنتی در فرانسه     ۱۷۹۲جمهوری اول در فرانسه     ۱۷۹۵حکومت دایرکتوری در فرانسه توسط روبسپیر و کودتای ناپلئون علیه آن و اعدام روبسپیر     ۱۷۹۹رژیم کنسولی در فرانسه به شیوه حکومت روم باستان توسط نلپلئون     ۱۸۰۴اعلام امپراطوری نلپلئون بناپارت

۱۷۹۵پیمان صلح بال بین فرانسه و هلند و پروس

۱۷۹۷پیمان صلح کامپوموزیمو بین فرانسه و اتریش

۱۷۹۷و۹۸ جنگ ناپلئون با ایتالیا  و مصر

۱۸۰۱کنگره ۱۸۰۱برای فتح  ایتالیا توسط ناپلئون

۱۸۰۲صلح آمین بین فرانسه و انگلیس (که خیال فرانسه را برای فتوحات بیشتر از جانب انگیس راحت می کرد)

۱۸۰۵پیمان پرسبورگ بین فرانسه و اتریش در پی جنگ و شکست اتریش از فرانسه

۱۸۰۶حمله ناپلئون به امپراتوری مقدس و انحلال آن امپراطوری

۱۸۰۷پیمان تیلسیت بین فرانسه و روسیه و خروج روسیه از صف دشمنان ناپلئون

۱۸۰۷شروع استقلال طلبی در ایتالیا با جنبش جمعیت کاربونارا یا معدنچیان(متشکل از معدنچیان-افسران-کشیشانو لیبرال ها)  ۲-جنبش فراماسون ها در ایتالیا  ۳-ایتالیای جوان با رهبری مازینی و از افراد بالای ۴۰ سال که شیوه ای رادیکال و تروریستی داشت  ۴-تشکل صلح طلبان رساتاخیز با رهبری منتو و شامل اهالی ادبو فرهنگ از سال ۱۸۴۰ به بعد  ۵-تاسیس جمعیت ملی با ویکتتور امانوئل پادشاه ساردنی و وزیر کاوور از ۱۸۵۷ و البته حمایت ناپلئون سوم از آنها(۱۸۵۸)

۱۸۰۹پیمان وین با اتریش پس از جنگ واگرام بین این دو کشور

۱۸۰۹جنگ واگرام بین فرانسه و اتریش

۱۸۱۲دشمنان ناپلئون برای ششمین بار با هم متحد شدند (اینبار اتحاد بین انگلیس و روسیه و سوئد بود) و البته فرانسه در حمله به روسیه شکست خورد

۱۸۱۳هفتمین اتحاد اروپا بر علیه فرانسه و البته ناپلئون در حمله به آلمان شکست خورد

۱۸۱۴پیمان پاریس و بازگشت فرانسه به سال ۱۷۹۲                     *نکته: بر اساس دومعاهده فونتن بلو و پاریس قرار شد سرزمین ها به جای خود برگردند

۱۸۱۴پیمان فون تن بلو (ناپلئون به جزیره آلب فرستاده شد)

۱۸۱۵اتحاد چهار جانبه از سوی انگلستان و اتریش در مقابله با اتحاد مقدس و البته با حضور روسیه(انعقاد در پاریس)     *نکته: این اولین معاهده با وجود یک متن واحد بین طرفین بود

۱۸۱۵اتحاد مقدس (اتحاد سلاطین مسیحی) بین روسیه و اتریش و پروس                    *نکته: انگلستان حضور نداشت

۱۸۱۵برگزاری کنگره وین              *نکته: در کنگره وین فقط امراطوری عثمانی حضور نداشت (راهش ندادند)

۱۸۱۵پیمان دوم پاریس

۱۸۱۵معاهده شومان بین قدرت ها در طی کنگره وین و بر ضدیت فرانسه

۱۸۱۵نبرد واترلو توسط ماپلئون (حکومت صد روزه) که در آخر ناپلئون را برای همیشه به جزیره سنت هلن فرستاد     شکست های ناپلئون:۱۸۱۲روسیه-۱۸۱۳آلمان-۱۸۰۵انگلیس(نبرد ترافالگار)

۱۸۱۸اتحاد پنجگانه یا پنتارشی که در حین آن مترنیخ از فرصت استفاده کرد و توانست پیشنهاد خود را القاء کند که در عین حمایت قدرت ها از هم (کنسرت ۵گانه روپا) مانع از جنبش های اروپایی در سرزمین های خویش گردند

۱۸۱۸کنگره اکس لاشاپل (تخلیه قوای نظامی از فرانسه از سوی قدرتها و با پیشنهاد فرانسه)

۱۸۱۹کنگره کارلسباد و ۱۸۲۰کنگره وین بین پروس و اتریش و سرکوب اجتماعی پس از ترور دانشگاهی در کشور پروس

۱۸۲۰کنگره تروپو و ۱۸۲۱کنگره لایباخ  و راه سرکوب مترنیخ در کشور ایتالیا (بی حضور انگلستان)

۱۸۲۲کنگره ورن و راه سرکوب مترنیخ در تمام کشورها (که در نهایت به مداخله مستقیم قدرت ها در کشور اسپانیا انجامید)

۱۸۲۴دکترین مونروئه در زمان شورش های ملل اروپا و نشر این پیام به اروپائیان که سیستم سرکوبگر مترنیخ در شکست خورده و اروپا دیگر حق مداخله در قاره آمریکا را ندارد

۱۸۳۰انقلاب فرانسه (لیبرالیستی)

۱۸۳۳ملاقات مونشن گراتس بین سه دیکتاتوری روس و پروس و اتریش(تجلی اتحاد مقدس)

۱۸۳۴فرانسه و انگلیس به طرفداری از آزادی خواهی و در مقابل مونشن گراتس نشستی را در لندن برگزار کردند

۱۸۴۸انقلاب فرانسه (دموکراتیک) موسوم به بهار مردم                        *نکته:هردوی این انقلاب ها از پاریس شروع شدند و اروپا را هم فرا گرفتند و البته مردم که از بحران اقتصادی ۱۸۴۶-۴۷ ناراضی بودند انقلاب کرده و انقلاب ۱۸۴۸ موج فراگیر اروپا شد و از یکسو در اتریش موجب فرار مترنیخ و افول کامل اتریش در روابط بین الملل و اختلافات نژادی در این امپراطوری شده و جنگ ۱۸۶۶ با پروس را هم در پی داشت و از سوی دیگر هم موجب انتخاب ناپلئون سوم در فرانسه گشت. ز طرفی روسیه هم که از دامنه این شورش های مردمی در خود به دور مانده بود شروع به رشد و افزایش قدرت کرد که نمود آن را هم می توان در جنگ کریمه ۱۸۵۳-۶ در بالکان مشاهده کرد

۱۸۴۸تا۵۱جمهوری دوم فرانسه               *نکته: روی کار آمدن ناپلئون سوم در ۱۸۵۱

۱۸۴۸جمهوری دوم در فرانسه با انتخابات و روی کارآمدن ناپلئون سوم    *نکته:البته در ۱۸۵۱ ناپلئون خود را پادشاه و امپراطور فرانسه نامید

۱۸۵۳-۶جنگ کریمه از سوی روسیه بر علیه عثمانی که با حمایت انگلیس و به خصوص فرانسه روسیه شکست خورد

۱۸۵۶ کنگره پاریس (در پی جنگ کریمه)

۱۸۵۷استقلال رومانی از عثمانی با حمایت ناپلئون سوم از ملل بالکان

۱۸۵۸-۹جنگ فرانسه با اتریش و پیروزی فرانسه در مجنتا۱۸۵۹ و قرارداد ترک مخاصمه ویلافرانکا در ۱۸۵۹       *نکته: در جنگ سولفورینو تعداد کشته های فرانسه بسیار زیاد بود     *نکته: فرانسه در جنگ با اتریش پیروز شد اما در مورد وحدت کامل ایتالیا اینکه در ۱۸۶۰ محقق نشد و در انتخابات ۱۸۷۱ ایتالیا و پس از پیروزی پروس بر فرانسه وحدت ایتالیا محقق شد

۱۸۶۱شروع استقلال طلبی آلمان با روی کار آمدن ویلهم اول و صدر اعظمی بیسمارک   ۲-سه جنگ توسط بیسمارک

۱۸۶۱ورود بیسمارک به عرصه قدرت با حمایت انگلیس و بر علیه فرانسه

۱۸۶۲-۶۷شکست ناپلئون در مکزیک (بنا بر عدم پشتوانه اقتصادی فرانسه و دخالت روز افزون در مکزیک و حتی در ویتنام و کامبوج در شرق دور)

۱۸۶۴ تشکل بین الملل اول با پیروزی مارکس در برابر مازینی           *نکته: ۱۸۷۶انحلال بین الملل اول(طی این ۱۲ سال احزاب سوسیالیست در اکثر کشورها شکل گرفتند به خصوص فرانسه قبل از ۱۸۷۰ و آلمان بعد از ۱۸۷۰

۱۸۶۴تا۷۶ بین الملل اول        *نکته: تاسیس توسط کارل مارکس

۱۸۶۴جنگ با دانمارک و تشکیل کنوانسیون گانشتاین بین پروس و اتریش در ۱۸۶۵ و پیوست هولشتاین دانمارک به اتریش و شلزویک دانمارک به پروس    نکته: این جنگ با کمک ناپلئون برای بیسمارک محقق شد

۱۸۶۶جنگ پروس با اتریش (معاهده پراگ)  که با شکست اتریش از پروس اتریش از این پس به عنوان دوست و شریک در کنار پروس قرار می گیرد

۱۸۶۶معاهده پراگ و میانجیگری ناپلئون سوم  بین اتریش و پروس با درخواست اتریش که از پروس شکست خورده بود

۱۸۷۰نبرد سادوا از سوی پروس بر علیه فرانسه و شکست ناپلئون سوم در سدان   نکته: پس از این پیروزی بیسمارک دو معاهده منقد ساخت یکی ورسای با فرانسه و دیگری فرانکفورت و تشکیل امپراطوری آلمان

۱۸۷۱وحدت کامل ایتالیا و آلمان                     *نکته: مانع اتحلد ایتالیا اتریش و مانع وحدت آلمان، فرانسه بود     *نکته:فرانسه بین ۱۸۷۱-۷ تابع سیاست نظم اخلاقی بود

۱۸۷۲شروع سیستم اول بیسمارک و اتحاد روسیه و اتریش و آلمان و دیدار سه اپراطور در برلن(سیستم اول شش سال طول کشید)

۱۸۷۳اتحاد روسیه و اتریش-مجارستان (اتریش قبل از اتحاد آلمان بر اثر شورش های داخلی تغییر نام داده بود)

۱۸۷۳اتحاد نظامی آلمان و روسیه (به حالت کنسرت)

۱۸۷۵-۷۸بحران اول بالکان (عامل شکست سیستم اول بیسمارک و بدلیل زوال امپراطوری عثمانی دلیل بحران بالکان است – ملت بالکان برعله عثمانی شورش کردند – نفوذ قدرت هایی مثل روسیه و اتریش در بالکان دلیل دیگر بحران بالکانند)                *نکته: انگلستان و فرانسه به ترتیب تا ۱۸۷۰(طرف روسیه در اتفاق مثلث و طرف اتریش در اتحاد مثلث)

۱۸۷۷شروع جنگ در بالکان; روسیه صبرش تمام شد و اعلام دخالت نظامی در بالکان نمود و در حالیکه از ترسش ابتدا رضایت دول اروپایی را بدست آورد(در۱۸۷۶ با اتریش ملاقات و تجزیه بالکان را طرح ریزی کردند) البته از طرف دیگر هم انگلستان برای حمایت از عثمانی کنفرانس قسطنطنیه را رد همان سال برگزار کرد که نتیجه ای نداشت. روسیه در ۱۸۷۷ به عثمانی اعلان جنگ داد(بوسنی و هرزگوین را قولش را به اتریش داد و اتریش در عین پیشروی در عثمانی با اولتیماتوم انگلیس آتش بس را پذیرفت

۱۸۷۷معاهده سن استفانو (بین روسیه و عثمانی)

۱۸۷۸ جدایی تزار روسیه از سیستم اول بیسمارک

۱۸۷۸کنگره برلن (تجزیه خواهی عثمانی از سوی روسیه به حدی افزایش یافت که انگلستانن و اتریش مجبورش کردند سه قدرت روسیه و اتریش و انگلستان یک کنگره دیگر جهت تعدیل در سن استفانو برگزار شود)                         *نکته: فرانسه هنوز در انزواست

۱۸۸۰تا۱۹۴۰جمهوری سوم فرانسه

۱۸۸۱شروع سیستم دوم بیسمارک با اهداف قبلی و فقط ایتالیا به جای روسیه (ابتدا قرارداد بین آلمان-اتریش و سپس اتحاد با ایتالیا در ۱۸۸۲)          *نکته: سیستم دوم تا خروج هرچه بیشتر روسیه در ۱۸۸۷ یا به عبارتی تا شش سال و جنگ بین اتریش-بلغارستان ادامه داشت            *نکته: درحین خروج بیشتر روسیه در ۱۸۸۷ شاهد ورود بیشتر ایتالیا به اتحاد مثلث یا همان سیستم دوم بیسمارک هستیم که با برگزاری دو کنوانسیون  و دیدار سه امپراطور در همین سال  محقق شد       *نکته: بیسمارک برای جلب ایتالیا و طرد و انزوای فرانسه ، فرانسه را متوجه تونس کرد

۱۸۸۱قرارداد قیومیت پاردو بین فرانسه و تونس (تونس مال یتالیا بود)                 *نکته: ایتالیا از اتریش و فرانسه نفرت داشت (ایردانت ایتالیا هنوز دست اتریش بود)       *نکته: ایتالیا از انزوا خارج شد

۱۸۸۵درگیری چین و ژاپن بر سر مسئله کره (حاکمیت کاندومینوم که بیشتر به نفع ژاپن بود)

۱۸۸۵قراداد قیومیت بیرمانی و نفوذ انگلستان در بلوچستان

۱۸۸۶قرارداد اتریش-بلغارستان علیه روسیه

۱۸۸۷پیمان تضمین دوباره با روسیه (حفظ منافع)

۱۸۸۷تا۸۸سیستم سوم بیسمارک با دادن نقش بیشتر به ایتالیا  (قرارداد ایتالیا-اتریش در مورد کسب غنایم از بالکان در کنار اتریش(کنوانسیون اول)، قراداد ایتالیا-آلمان در مورد تقسین غنایم درشمال آفریقا(کنوانسیون دوم)، با انگلیس جهت حمایت از ایتالیا در لیبی و حمایت از انگلیس در مصر     *نکته: اسپانیا هم خواست به اتحاد اضافه شود ولی آلمان خود رسما به اتحادیه نپیوست(احتمالا برای جلب حمایت روسیه)

۱۸۸۷روسیه اتحاد مثلث را دیگر امضاء نکرد

۱۸۸۸روی کار آمدن گیوم دوم و عزل بیسمارک به علت بی اخلاقی بودن در نوع اتحاد      *نکته: روسیه بی اهمیت شد و فرانسه از انزوا خارج شد و آلمان رفت به دنبال اقتصاد و نظامی گری(سومین امپراطوری پس از فرانسه و انگلستان)               *نکته: آغاز قرن ۲۰ آغاز قرن سلطه و استعمار

۱۸۸۹تا۱۹۱۹بین الملل دوم

۱۸۹۲روسیه دست دوستی به سوی فرانسه دراز کرد که موجب موازنه در اروپا شد

۱۸۹۴جنگ بین چین و ژاپن

۱۸۹۵درگیری آمریکا با انگلستان در ونزئلا (جزایر گویان)

۱۸۹۵معاهده شیمونوزوکی و پذیرش شکست از سوی چین و حاکمیت ژاپن بر کره (با مداخله دسته جمعی اروپا و قرارداد پکن ۱۸۹۵ که ژاپن را مجبور به پرداخت غرامت کرد و جزیره لیائوتنگ را به چین سپرد و نفرت ژاپن را به خصوص از روسیه بر افروخت

۱۸۹۶جنگ ایتالیا و حبشه و شکست ایتالیا (نبرد آدوا)

۱۸۹۸-۹۰۲جنگ انگلیس و بوئرهای آفریقای جنوبی

۱۸۹۸ اختلاف و توافق المان-انگلیس در مورد مستعمرات پرتغال

۱۸۹۸ جنگ فرانسه و انگلستان در سودان (نبرد فاشودا که به شکست فرانسه انجامید)

۱۸۹۸تا۱۹۰۵سیستم دلکسه(وزیر خارجه فرانسه از اختلاف بین المان و انگلستان در آستانه قرن بیست استفاده کرد)       *نکته: سیستم دلکسه سه پایه داشت: ۱-نزدیکی هرچه بیشتر با روسیه  (قرارداد اقتصادی ۱۸۹۸) ۲-سست کردن ایتالیا و اتحاد مثلث (قرارداد محرمانه ۱۹۰۲: ایتالیا در لیبی و فرانسه در مراکش و حفظ بی طرفی ایتالیا)۳-نزدیکی با انگلستان (قرارداد آنتال کوردیال یا قبلی ۱۹۰۴با موازنه به ضرر آلمان: فرانسه در مراکش و انگلیس در مصر و سودان)                   *نکته: با نزدیکی فرانسه با رو سیه و فرانسه با انگلیس شاهد شکل گیری اتفاق مثلث هستیم

۱۸۹۸درگیری آمریکا با اسپانیا (در مورد کوبا)

۱۸۹۸قتل وزیرمختار آلمان در چین در پی شوشرش مشت زنان در چین که پروتکل ۱۹۰۱ را به چین تحمیل کرد(غرامت ۳۹ ساله چین)

۱۹۰۰شروع بین الملل دوم (دفتر دائمی ب.م سوسیال b.s.i)

۱۹۰۲قراداد توکیو بین ژاپن و انگلیس (ضد روسیه)

۱۹۰۳پیمان صنعتی-عمرانی بین آلمان و عثمانی (اولین حوزه نفوذ آلمان)

۱۹۰۳حفر کانال پاناما توسط تئودور روزولت و آغاز امپریالیزم آمریکا در آمریکای جنوبی

۱۹۰۵بحران اول مراکش: شورش هایی در مراکش بر علیه فرانسه

۱۹۰۵جنگ ژاپن و روسیه  (ژاپن حمله کرده بود)

۱۹۰۵قراداد پورت موث بین ژاپن و روسیه

۱۹۰۵واکنش آلمان به سیستم دلکسه: ۱-دوستی باروسیه و سعی بر ضعیف کردن دلکسه (قراداد بژورکو) ۲-تطئه در خلال مشکلات داخلی فرانسه که منجر به استعفای دلکسه شد

۱۹۰۶تا۷ کنفرانس الجیزاراس در اسپانیا (که آلمان در آن محکوم به شکست شد و مراکش به فرانسه سپرده شد و پیوند سه گانه دلکسه پابرجا ماند)

۱۹۰۷افزایش رقابت بین آلمان و فرانسه – انگلیس و آلمان

۱۹۰۷توافق روسیه و انگلیس در مورد تقسیم مناطق نفوذ در ایران (با حمایت فرانسه که البته زمینه شکل گیری اتفاق مثلث را فراهم آورد)

۱۹۰۸تا۹ بحران بوسنی که با نقش صربستان بر ضد اتریش و مداخلات اتریش به بحران بالکان منجر شد: اتریش در ۱۹۰۸ یکطرفه بوسنی را منظم ساخت و با عثمانی هم قرارداد بست (نتایج:۱-ضعیف شدن اتحاد مثلث ۲-قوی شدن اتفاق مثلث)

۱۹۱۱ شروع صلح مسلح

۱۹۱۱بحران اقادیر یا بحران دوم مراکش: آلمان نیروهای خود را به ضرر فرانسه در مراکش پیاده کرد و درنهایت بین دوکشور قرارداد امضاء شد که بر پایه آن کنگو مال آلمان شد و مراکش به فرانسه سپرده شد                    *نکته: با شکست مجدد آلمان آلمان به قدرت نمایی در ماوراء بحار پرداخت و کنگوی فرانسه را تصرف کرد

۱۹۱۲-۱۳جنگ های بالکان (بحران های بالکان): شورش ملل بالکان مثل صربستان و بلغارستان و یونان (که با کمک هم و روسیه  اتحادیه هم برای رهایی از عثمانی ایجاد کردند) و استفاده ایتالیا از این فرصت برای کسب لیبی که ابتدا آنرا تصرف و سپس به عثمانی اعلان جنگ داد و سه کشور دیگر بالکان هم قبل از پایان جنگ به عثمانی اعلان جنگ کردند

۱۹۱۲جنگ اول بالکان (بحران اول بالکان): شکست عثمانی در برابر اتحادیه بالکانی (که به معاهده لندن ۱۹۱۴ انجامید)

۱۹۱۳ جنگ دوم بالکان (بحران دوم بالکان): تنها رقابت بین خود بالکانیها بود که هم به هم اعلان جنگ کردند و هم به عثمانی و برخیشان بزرگتر شدند(صربستان-یونان-بلغارستان) و در نهایت بینشان معاهده بخارست ۱۹۱۳ امضاءشد                                    *نکته: یک معاهده صلح بخارست هم داریم که در ۱۹۱۸ است

۱۹۱۴جنگ اتریش و صربستان (که به جنگ اول جهانی تبدیل شد)

۱۹۱۴قرارداد محرمانه عثمانی با آلمان و اعلان بی طرفی در جنگ               *نکته: ژاپن هم در ۱۹۱۴ اعلان بی طرفی کرد              *نکته: چین در ۱۹۱۷ اعلان بی طرفی کرد            *نکته: ایتالیا در ۱۹۱۴ بی طرفی اعلا کرد و در ۱۹۱۵ به متفقین پیوست              *نکته: ورود بالکانی ها به جنگ(همه با متفقین)            *نکته: به جز اسپانیا و اسکاندیناوی تمام ملل اروپا وارد جنگ شدند               *نکته: روسیه از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۷ از جنگ عقب نشینی می کرد(۱۹۱۷ جنگ بی فایده شد و صلح گرایی آغاز شد شامل:روسیه-فرانسه-ایتالیا)

۱۹۱۴مرگ آرشیدوک شاهزاده اتریش در صربستان و اعلان جنگ اتریش به صربستان و بسیج روسیه و فرانسه و موضع گیری المان نسبت به فرانسه و انگلیس  به آلمان و آغاز جنگ بزرگ اول جهانی                 *نکته: ایتالیا و رومانی و عثمانی بیطرف ماندند                           *نکته: فاصله شروع جنگ اول تا پایان جنگ دوم را جنگ بزرگ نامیده اند

۱۹۱۶خواسته آمریکا مبنی بر پایان جنگ بدون پیروزی هیچ طرف جنگ

۱۹۱۶قرارداد سایکس پیکو

۱۹۱۷قرارداد برست لیتوفسک بین بلشویک ها و آلمان ها

۱۹۱۷قرارداد سن ژان دومورین و الحاق ازمیر عثمانی با ایتالیا

۱۹۱۷کنفرانس کروزناخ بین اتریش و آلمان (تقسیم بالکان برای اتریش و لیتوانی و لهستان برای آلمان)

۱۹۱۷ورود آمریکا به جنگ (به دلیل مشکلت دریایی که آلمان برای آمریکا ایجاد کرده بود)

۱۹۱۸پیمان ترک مخاصمه آلمان با متفقین         *نکته: اتریش هم پذیرفت و امضاء کرد

۱۹۱۸قراداد متارکه رتند(بین رزیم جدید سوسیالیست آلمان مشهور به وایمار و متفقین)

۱۹۱۸قرارداد صلح بخارست بین رومانی و متحدین(جدا شدن زمین های زیادی از رومانی که متفقین را از روسیه ناامید ساخت)

۱۹۱۸قرارداد مودرس (خلع سلاح عثمانی)                             *نکته: عثمانی-انگلیس

۱۹۱۸نقش آفرینی موثر بلغارستان در جنگ اول جهانی (درخواست از ویلسون تا اعلامیه ۱۴ ماده ای خود را منتشر سازد)

۱۹۱۸ورود موثر آمریکا به جنگ با متحدین

۱۹۱۹امضای قرارداد ورسای در ۲۱ اکتبر با حضور ۲۲ کشور

۱۹۱۹پیمان سن ژرمن (تجزیه اتریش و اینکه دیگر حق دوستی با آلمان را ندارد)

۱۹۱۹پیمان نویی (تجزیه بلغارستان و رعایت رفتار نظامی و اقتصادی)

۱۹۱۹تا۱۹۴۳بین الملل سوم(کمینترن)

۱۹۲۰پیمان تریانون (تجزیه مجارستان)

۱۹۲۱اعلان طرح نپ از سوی لنین در جهت خروج شوروی از انزوا و اصلاحات داخلی (در این سال دو بلوک به هم نزدیک تر شدند)

۱۹۲۱پیمان چهار قدرت (بی حضور ایتالیا و درباره احترام قدرت ها به متصرفات هم)

۱۹۲۱تا۱۹۲۲قرارداد واشنگتن (با هشت قدرت در مورد مسئله شرق و مقابله با قدرت ژاپن در شرق)

۱۹۲۱معاهدات ریگا (شوروی استقلال لهستان و فنلاند را به رسمیت شناخت)

۱۹۲۲پیمان پنج قدرت (بین آمریکا و زاپن و فرانسه و انگلیس و ایتالیا در مورد تعیین نیروی دریایی ژاپن)

۱۹۲۲پیمان تضمین امنیت بین انگلستان وفرانسه(با حضور چهار کشور) و ازسویی تشکیل کنفرانس جن در همین سال با حضور آلمان و انگلستان و فرانسه و روسیه درباره تضمین فرانسه و انگلستان درباره هر تهدید علیه ایشان                   *نکته: کنفرانس جن بدلیل عدم حضور آمریکا در آن و مخالفتورزی بیش از حد فرانسه نسبت به آلمان شکست خورد

۱۹۲۲پیمان سور (تجزیه عثمانی)             *نکته: همزمان با قرارداد سایکس پیکو یکی از علل انقلاب ترکهای جوان در عثمانی است

۱۹۲۲پیمان نه قدرت (درمورد حفظ چین دربرابر قدرت ژاپن)

۱۹۲۲قرارداد راپالو(قرارداد جمهوری وایمار آلمانی با روسیه و خروج روسیه از انزوا)

۱۹۲۳پیمان لوزان (ترکیه جانشین عثمانیشد و قرار شد متفقین از عثمانی خارج شوند)                         *نکته: عثمان-فرانسه

۱۹۲۳تا۱۹۲۴ارائه طرح دیوز (طرح بین المللی شدن غرامات آلمان) در پاریس و در باره اینکه آلمان چگونه بدهی خود را ظرف ۵ سال بپردازد                 *نکته: از سویی دیگر در این زمینه طرح جورج را داشتیم که مبنی بر چگونگی بازسازی اروپای پس از جنگ بود که بر پایه نظریات کینز قبلا ارائه شده بود، ولی علیرغم مخالفت فرانسه با این طرح نهایتا طرح دیوز موفق گردید

۱۹۲۳کنفرانس لندن بین آمریکا و انگلستان برای فشار آوردن به فرانسه که علیرغم بذهکاری خودش به آمریکا دائما به آلمان فشار می آورد که خسارت بپردازد

۱۹۲۳میتینگ سربازان آلمانی در یک مغازه آبجو فروشی (و هیتلر که به زندان افتاد کتاب نبرد من را نوشت که در آن به خودکفایی کشورها و کیب فضای حیاتی آلمان اشاره کرده بود)

۱۹۲۴ شناسایی شوروی از سوی ایتالیای فاشیست و انگلستان کارگری و فرانسه

۱۹۲۴قرارداد دوستی آمریکا با آلمان

۱۹۲۵تا۲۹ دوران آرامش نسبی-کنفرانس های بین المللی و حاکمیت جامعه ملل

۱۹۲۵معاهدات لوکارنو(سوئیس) بین ایتالیا-انگلیس-آلمان-فرانسه-بلژیک در مورد تضمین امنیت فرانسه و بلژیک توسط ایتالیا و انگلستان          *نکته: قرارداد دیگر لوکارنو بین فرانسه و لهستان           *نکته: قرارداد دیگر لوکارنو بین فرانسه و چکسلواکی                            *نکته: نتایج معاهدات لوکارنو: بهتر شدن رابطه فرانسه و آلمان-راهیابی آلمان به جامعه ملل-تجلی این معاهدات در معاهده بریان کلوگ شد                      *نکته: این معاهدات حاصل تلاش بریان(از فرانسه) و اشترزمن بود

۱۹۲۶ورود آلمان به جامعه ملل (آمریکا در ۱۹۲۴ شناسایی اش کرده بود)

۱۹۲۸معاهده بریان کلوگ اوج وضعیت نظام دسته جمعی بود(با امضای ۱۵ قدرت که بعدا ۶۰ کشور پیوستند                 *نکته: هدف فرانسه از این معاهده، شرکت دادن آمریکا و شوروی بود

۱۹۲۹روز سقوط وال استریت(۲۴ اکتبر معروف به پنجشنبه سیاه)          *نکته: نبود رقابت در بازار-افزایش تولید و نزول قیمت و بحران ارزشها (در همه جای دنیا به جز شوروی)                                         *نکته: نتیجه:مداخله دولت در اقتصاد و بی اعتباری دموکراسی(نمونه بارز توتالیترالیالیزم شوروی از ۱۹۳۴ به بعد)                      *نکته: روزولت سیاست نیودیل را به کار برد(اقتصاد کینزی)-مک دونالد انگلستان سیاست ارشادی و فرانسه سیاست استقلال دولت از پارلمان را به کار بردند

۱۹۳۰انتشار طرح یونگ برای کمک اقتصادی و فنی تا سال ۱۹۸۸(۵۸ سال) در مورد پرداخت غرامات از سوی آلمان

۱۹۳۱تصرف منچوری چین توسط ژاپن

۱۹۳۳پیمان چهار جانبه بین انگلیس-ایتالیا-فرانسه و آلمان

۱۹۳۳شناسایی شوروی از سوی ایالات متحده آمریکا (و شوروی وارد جامعه ملل شد)

۱۹۳۳هیتلر جامعه ملل و کنفرانس خلع سلاح را ترک کرد و خواستار حقوق عادی برای آلمان شد                         *نکته: باعث شد ایتالیا اولین واکنش را به این حرکت آلمان بدهد(با طرح پیمان چهار جانبه)

۱۹۳۴اتفاق بالت بین لیتوانی-لتونی-استونی

۱۹۳۴اتفاق بالکان بین ترکیه-رومتنی-یوگوسلاوی-یونان              *نکته: کشورهای عضو اتفاق کوچک:چکسلواکی-رومانی-یوگوسلاوی

۱۹۳۴هیتلر جمهوری وایمار را منحل و خود را رهبر آلمان اعلام نمود

۱۹۳۵آلمان سار چکسلواکی را به خود انضمام کرد

۱۹۳۵تشکیل جبهه استرازابه پیشنهاد ایتالیا مبتنی بر وفاداری به لوکارنو-استقلال اتریش-ایتالیا-انگلیس-فرانسه      *نکته: پیمان دو جانبه بین فرانسه و شوروی هم قرارداد تکمیلی استرازا استدر۱۹۳۵          *نکته: استرازا تصویب نهایی شد ولی به دو دلیل نقض شد یکی حمله ایتالیا به اتیوپی (حبشه) در ۱۹۳۵ و مذاکرات تسلیحاتی بین انگلیس و آلمان در ۱۹۳۹

۱۹۳۵حمله ایتالیا به اتیوپی  (که موفق به فتح آن شد ولی با تحریم جامعه ملل روبرو شد)

۱۹۳۶ایتالیا با نفوذ موسیلینی بر پادشاهی ایتالیا (ویکتور امانوئل سوم) خود را امپراطوری اعلام کرد و با این حساب کلیه تحریم های ایتالیا لغو گردید

۱۹۳۶آلمان ساحل رود راین را اشغال کرد

۱۹۳۶پیروزی ژنرال فرانکو در اسپانیا                         *نکته: هر قدرتی ار اسپانیا از یک گروه حمایت کردند(آلمان و شوروی و ایتالیا از ژنرال فرانکوی افراط گرای راستی-فرانسه و انگلستان از لیبرال های شکست خورده وآمریکاهم عدم مداخله

۱۹۳۶پیمان ایتالیا-اسپانیا(فرانکو) با مضمون ضدیت با کمینفرم

۱۹۳۶تشکیل محور روم برلین با پیشنهاد موسیلینی با هدف ضدیت با کمونیزم-جاهطلبی و پارلمانتاریزم

۱۹۳۷ اعلان جنگ ژاپن به چین

۱۹۳۷ایتالیا جامعه ملل را ترک کرد و از این پس به سمت آلمان رفت

۱۹۳۷پیمان آلمان-اسپانیا (فرانکو)

۱۹۳۷پیوستن ایتالیا به پیمان ژاپن-آلمان (پیمان ضد کمینترن)         *نکته: اتحاد مثلث شکل گرفت

۱۹۳۸پیمان مونیخ بین فرانسه و انگلیس و آلمان و ایتالیا و کنفرانس کارلسباد در مورد تجزیه و انضمام چکسلواکی از سوی آلمان و مردم آلمانی زبان منطقه سودت چکسلواکی که در نهایت باعث محو چکسلواکی از نقشه جغرافیایی شد

۱۹۳۸مذاکرات و تهدید اتریش از سوی هیتلر و عوض شدن دولت در اتریش به بهانه آزاد کردن آلمانی زبانهای داخل اتریش (اتحاد اتریش و آلمان و انضمام اتریش به آلمان یا همان رویای آنشلوس هیتلر)

۱۹۳۹ پیمان عدم تجاوز آلمان و شوروی (پیمان روبین تلوپ-ملوتوف)                *نکته: از اینجا غرب پی به اهمیت شوروی در اروپا شد

۱۹۳۹اتحاد فولاد بین آلمان و ایتالیا

۱۹۳۹حمله استالین و هیتلر به لهستان                           *نکته: خط زیگفرید همان خط مورد بهانه هیتلر برای حمله به لهستان است(*نکته: چند خط دیگر: خط کرزن که مرز لهستان و شوروی است- خط مازینو که خطوط نظامی متفقین در برابر نازی ها بود)

۱۹۴۰ شوروی لیتوانی و فنلاند را تصرف کرد

۱۹۴۰آلمان دانمارک و نروژ و هلند والبته فرانسه را تصرف کرد              *نکته: آلمان فرانسه را با طرح موسوم به طرح “زرد” فتح کرد(در حالیکه فرانسوی ها به تقویت نیروهای خود در خط ماژینو یا همان مرزشان با آلمان می پرداختند آلمان ها با تصرف نروژ نیروهایشان را از آنسو وارد فرانسه کردند و مارشال پتن و دوگل علیرغم مقاومت فراوان شکست خوردند                    *نکته: ما نام عملیات دیگری داریم بنام طرح اشلیفن که این طرحی است که قرار بود در جنگ جهانی اول آلمان نیروهایش را پس از تصرف بلژیک وارد فرانسه سازد که هیچوقت عملی نشد و طرح زرد به نوعی همان طرح اشلیفن را یادآوری می سازد               *نکته: دولت دست نشانده فرانسه در این سال دو پیمان متارکه با ایتالیا و آلمان امضاء کرد

۱۹۴۰پیمان سه جانبه آلمان-ایتالیا-ژاپن

۱۹۴۰جنگ عجیب و غریب(وقفه ۸ماهه آلمان در عدم حملهبه فرانسه)

۱۹۴۰ورود ایتالیا به جنگ از جنوب فرانسه                                  *نکته: از تابستان۱۹۴۰ به بعد حمله آلمان به انگلیس است                              *نکته: چند دولت در تبعید که در انگلستان اقامت داشتند:فرانسه- هلند- بلژیک- لهستان- چکسلواکی           *نکته: مرکز ثقل جنگ از ۱۹۴۰ به بعد به بالکان منتقل شد                        *نکته: سه کشور رومانی- مجارستان- بلغارستان راه را برای قوای آلمان باز گذاشتند

۱۹۴۱اشغال ایران توسط قوای متفقین

۱۹۴۱امضای اصول منشور آتلانتیک توسط روزولت و چرچیل

۱۹۴۱انگلیس با آمریکا قرارداد قرض و اجاره را امضاء کرد

۱۹۴۱آلمان به شوروی حمله کرد(بهانه همکاری بلشویکها با یهودیان)                یادآوری:آلمان پیمان عدم تعرض با استالیت داشت۱۹۳۸           *نکته: با ۴۱ ضد حمله قوای روس جنگ از این سال فرسایشی شد و از ۱۹۴۲ به بعد آلمان دائما عقب نشینی می کرد

۱۹۴۱آلمان یوگوسلاوی و یونان را فتح کرد

۱۹۴۱حمله ژاپن به نیروهای آمریکا در بندر پرل هاربول که موجب ورود رسمی آمریکا به جنگ جانی دوم شد

۱۹۴۱ورود انگلستان و آمریکا برای کمک به شوروی

۱۹۴۲ پیمان اتحاد انگلستان-شوروی با تمرکز بر ضد هیتلر                     *نکته: جبهه ضد هیتلری مرکزش انگلستان است                    *نکته: روسها خواهان ادامه جنگ در اروپا بودند ولی انگلسی ها خواهان ادامه در خارج از اروپا بودند

۱۹۴۲تشکیل کنفرانس آرکادی(واشنگتن) درباره منافع آمریکا و انگلستان

۱۹۴۲تصویب منشور ملل متحد با حضور ۲۶ کشور در واشنگتن(اعلامیه ملل متحد)

۱۹۴۲شکست دریایی آلمان و ژاپن از متفقین

۱۹۴۲قوای آمریکا و انگلستان در شمال آفریقا پیاده شدند(مراکش و الجزایر و نبرد العلمین که آلمان ها عقب نشینی کردند و جنوب ایتالیا در تیررسقرار گرفت)

۱۹۴۳ بلغارستان-رومانی و فنلاند ترک جنگ کردند و شوروی هم در آخرین لحظات لهستان را گرفت و از شرق و پیش از متفقین وارد برلین شد

۱۹۴۳انحلال کمینترن توسط استالین (به نشانه دوستی با غرب)                  *نکته: این دوستی زیاد دوام نیاورد و سریع به رقابتی تنگاتنگ شد

۱۹۴۳پیروزی شوری بر آلمان در نبرد استالینگراد

۱۹۴۳تشکیل کنفرانس تری دنت در واشنگتن توسط انگلستان و آمریکا و عملیت اوور لورد در فرانسه که فرانسه را آزاد کرد

۱۹۴۳قوای متفقین در سیسیل ایتالیا پیاده شدند(شکست موسیلینی)                      *نکته: در همین زمان شوروی بزرگ ترین حمله آلمانی ها کورسک را دفع کردند و جنگ تمام شد

۱۹۴۳کنفرانس تهران که منجر به پیاده شدن متفقین در شمال فرانسه شد

۱۹۴۳کنفرانس کازابلانکا (بر سر مسائل جنگ)

۱۹۴۴ کنفرانی برتن وودز (آمریکا به دنبال ایجاد نظم اقتصادی)                *نکته: آمریکا برای حمایت از برتن وودز هم صندوق جهانی پول را طراحی کرد

۱۹۴۴شروع تحولات پس از جنگ دوم جهانی

۱۹۴۴کنفرانس یالتا و پیشنهاد چرچیل در اداره سرزمین ها پس از جنگ وسط قدرت ها: یوگوسلاوی-مجارستان(۵۰درصد روسیه و ۵۰درصد متفقین) – رومانی-بلغارستان(بیشتر برای شوروی) – یونان(بیشتر برای متفقین)

۱۹۴۵ خودکشی هیتلر

۱۹۴۵جنگ سرد:                       *نکته: جنگ سرد اول۱۹۴۵-۶۳           *نکته: تنش زدایی اول۱۹۶۳-۷۹         *نکته: تا ۱۹۷۹ شوروی نسبت به آمریکا برتری داشت                 *نکته: ۱۹۷۹-۸۶جنگ سرد دوم          *نکته: تنش زدایی دوم۱۹۸۶-۹۰                *نکته: از۸۶ به بعد مریکا برتری داشت

۱۹۴۵کنفرانس پوتسدام درباره نحوه برخورد با آلمان و اقمار آلمان و نازیزدایی ودموکراسی و عدم تمرکز و خلع سلاح           *نکته: اقمار آلمان: چکسلواکی و مجارستان و یوگوسلاوی(که اکنون دیگر وجود ندارند) و رومانی و فنلاند و بلغارستان

۱۹۴۵متارکه آلمان با شوروی در برلین و با آمریکا در ارنس                  *نکته: در۱۹۴۴ آمریکا بسیاری از فتوحات ژاپنی ها را پس گرفت وپس از روی کار آمدن ترومن به جای روزولت بمب اتمی خود را بر سر زاپنی ها وارد آورد و ژاپن را کلا از جنگ واداشت و از این سوی م روسیه وارد منچوری شد

۱۹۴۶تا۵۸ جمهوری چهارم فرانسه                       *نکته: ۱۹۵۸ ژنرال دوگل روی کار آمد و جمهوری پنجم شکل گرفت

۱۹۴۶قرارداد بلوم-بیرنز بین آمریکا و فرانسه که بنا بر خرید فیلمهای آمریکایی از سوی فرانسه سلطه فرهنگی آمریکا را می رساند

۱۹۴۶نفوذ شوروی در آلمان شرقی و ترکیب دو حزب سوسیال و کمونیزم

۱۹۴۶نفوذ متفقین در آلمان غربی و موفقیت ژنرال کلی در تعلیق بدهی های آلمان غربی

۱۹۴۷ ایجاد گات از سوی آمریکا جهت خلع سلاح گمرکی غرب در پی حمایت از کالاهای خودی

۱۹۴۷ارائه تئوری سد نفوذ رئیس جمهور ترومن توسط کنان-آچسون-مارشال(ضدیت با کمونیزم)      *نکته: در این طرح حدود ۴۰۰ میلیون دلار هزینه مقابله با کمونیزم در دو کشور یونان(۱۵۰میلیون) و یونان (۲۵۰ میلیون دلار) هزینه می شد

۱۹۴۷ایجاد کمینفرم (دفتر اطلاعات حزب کمونیزم) به جای کمینترن                          *نکته: کمینفرم در ۱۹۵۶ توسط کنگره ۲۰ حزب کمونیزم منحل شد              *نکته: کموکون سازمانی اقتصادی و مینترن و کمینفرم اطلاعاتی و ورشو سازمانی نظامی بودند

۱۹۴۷پیملن دانکرک بین انگلستان و فرانسه (مراقبت از آلمان)                *نکته: حوادث سال ۱۹۴۸ چکسلواکی (قتل مازاریک) نشان داد که غرب باید مراقب شوروی باشند نه آلمان

۱۹۴۷تا۱۹۵۶کمینفرم

۱۹۴۷طرح مارشال مبنی بر ضدیت با کمونیزم با سلاح اقتصادی (طرح ترومن کافی نبود) و برای نوسازی کشورها             *نکته: در نتیجه جهان کاملا دوقطبی (بلوک شرق-غرب)شد

۱۹۴۸پیمان بروکسل مبنب بر پیوند نظامی جهان قدیم(اروپا) و جهان جدید(آمریکا) با پیوند پیمان دانکرک و کشورهای بنلوکس

۱۹۴۸تاسیس کموکون

۱۹۴۸قطعنامه واندنبرگ-کنالی مبنی بر پذیرش تعهدات  جهانی آمریکا از سوی سنای آمریکا (گسترش پیمان برکسل است)

۱۹۴۹پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) بین اضای پیمان برکسل +کانادا+نروژ+ایسلند+آ»ریکا+ایتالیا+پرتغال                  *نکته: البته سازمان کموکون شوروی زودتر تاسیس شده بود

۱۹۴۹تاسیس جمهوری خلق چین و تسلط کمونیزم چین در پکن

۱۹۴۹تشکیل آلمان فدرال از طریق غرب(در غرب آلمان) و تشکیل جمهوری دموکراتیک آلمان در قسمت شرقی آلمان در ۱۹۴۹(البته شوروی ابتدا راه برلن غربی را به آلمان غربی گشوده بود)                *نکته: تقسیم این منطقه مرزی بین غرب و شرق تقسیم کامل اروپا قلمداد می گردد

۱۹۵۰جنگ کره (تجاوز کره شمالی به کره جنوبی با حمایت استالین و مائو)۱۹۵۰-۵۳

۱۹۵۰شروع جریان مک کارتیزم در خود آمریکا (تفتیش عقاید برای مقابله با کمونیزم در آمرییکا)

۱۹۵۱ اقدامات شومان در ایجاد وحدت در اروپا                   *نکته: واکنش آمریکا به ایجاد وحدت در اروپا مذاکرت موسوم به دور کندی در ۱۹۶۱ و مذاکره با بازار مشترک بود

۱۹۵۱پیمان آنزوس

۱۹۵۲نشست لیسپون و قویت ناتو و اضافه شدن آلمان به ناتو در ۱۹۵۵                              *نکته: همچنین ارائه طرح پلون(جامعه دفاع اروپا بعلاوه طرح اتحاد اروپای غربی در ۱۹۵۷ شوروی را مجبور به ایجاد سازمان نظامی ورشو کرد و میتوان گفت تقسیم جهان را نهادینه نمود

۱۹۵۳مرگ استالین و روی کار آمدن آیزنهاور در آمریکا (که باعث کاهش مک کارتیزم گردید) و برقراری رابطه بین اسرائیل و شوروی باعث نرم تر سدن رقابت شرق و غرب شد

۱۹۵۴پیمان سیتو

۱۹۵۴طرح دالاس مبنی بر دفاع همه جانبه در بربر شوروی

۱۹۵۴کنفرانس ژنو و آشتی بین هند و چین

۱۹۵۵پیمان بغداد(بواسطه غرب در برابر شوروی، بین ایران-عراق-ترکیه۰پاکستان)

۱۹۵۵تاسیس عدم تعهد(باندوگ اندونزی)                            *نکته: در کنفرانس قاهره ۱۹۶۱ تعریف دقیق تری از عدم تعهد شد

۱۹۵۵کنفرانس زنو با تاکید بر همزیستی مسالمت آمیز شرق و غرب

۱۹۵۷شروع دوباره بحران شرق و غرب با سبقت گیری تسلیحاتی شوروی

۱۹۵۹شروع دیپلماسی چین(پس از پایان جنگ کره در ۱۹۵۳)

۱۹۶۱ایجاد دیوار برلین(در پی عدم موفقیت کنفرانس ژنو)

۱۹۶۱حمله آمریکا به شوروی در کوبا(عدم موفقیت)

۱۹۶۱شروع رقابت اروپا(ی واحد) و ایالات متحده آمریکا در پی سخرانی علنی کندی

۱۹۶۱گرایش شوروی به سوی چین کمونیست

۱۹۶۲بحران کوبا(استقرار موشک های شوروی)

۱۹۶۲پیمان ماستریخت و تبدیل شورای اروپا(ی تاسیس در ۱۹۴۹) به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۲

۱۹۶۳پیمان مسکو(پیمان منع آزمایش ای هسته ای بین آمریکا-شوروی-انگلیس و…به جز فرانسه و چین)

۱۹۶۳شروع تنش زدایی با دکترین مک نامارا در ناتو(پاسخ منعطف به جای پاسخ همه جانبه)                        *نکته: تنش زدایی تا ۱۹۷۹ ادامه داشت و اعلامیه هلسینکی ۱۹۷۵ و کنفرانس امنیت و همکاری اروپا نقطه اوج تنش زدایی شرق و غرب است

۱۹۶۶فرانسه ناتو را به خاطر زیاده خواهی های آمریکا در این سازمان ترک کرد

۱۹۶۸کودتای حسن البکر در عراق

۱۹۶۸معاهده NPT مبنی بر منع گسترش تسلیحات اتمی

۱۹۷۱مذاکرات سالت۱ (تسلیحات برابر آمریکا و شوروی)

۱۹۷۱ورود چین به سازمان ملل

۱۹۷۳جنگ کیپور بین اعراب و اسرائیل

۱۹۷۹پیمان سالت ۲ بین آمریکا و شوروی               *نکته: مذاکرات سالت۱و۲ مورد تصویب سنای آمریکا واقع نشد

۱۹۷۹تا۸۸ اشغال افغانستان توسط شوروی

۱۹۸۰ به بعد ایجاد بازار مشترک در ارپای غربی و طرح وحدت اروپا             *نکته: در مقابل بازار مشترک اروپای غربی گورباچف خانه مشترک اروپایی با محور برلن(اقتصادی)-مسکو(نظامی) ایجاد نمود

۱۹۸۰روی کار آمدن ریگان در آمریکا

۱۹۸۵تا۹۰ خلع سلاح و کنترل تسلیحات و توافقات در این زمینه                       *نکته: در این بین ۴ نشست برگزار گردید:۱۹۸۵ کنفرانس ژنو در مورد ممنوعیت خلع سلاح شیمیایی-حفظ صلح جهانی و پرهیز از حمله اتمی ، ۱۹۸۶کنفرانس ایسلند در مورد تخلیه تسلیحاتی اروپا ، ۱۹۸۷واشنگتن در مورد موشک های میان برد و نشست ۱۹۸۹ مسکو مبنی بر حذف ۵۰% از موشک های اتمی طرفین-حذف تحریم شوروی و پایان اشغال افغانستان-قطعنامه ۵۹۸ ایران-بهبود روابط چین و شوروی-تقویت کردن سازمان ملل متحد

۱۹۸۵روی کار آمدن گورباچف در شوروی

۱۹۸۶اعلامیه واحد یا همان وحدت اروپا

۱۹۸۹ قرارداد استارت۱

۱۹۸۹برداشتن دیوار برلین(بین ۲ آلمان شرقی و غربی و شوروی و همینطور بین دو آلمان و ۴ قدرت برتر جهان)          *نکته: برگ برنده گورباچف تلفیق دو آلمان و اتحاد با آنها در ازای وحدت و اتحاد با کل اروپا بود

۱۹۹۰کنفرانس امنیت-همکاری روپا که باتصویب سند منشور پاریس در آن هنگام به سازمان امنیت-همکاری اروپا تبدیل و اکنون ایالات متحده و کانادا هم در آن عضوند      *نکته: پیش زمینه اش در واقع اعلامیه هلسینکی است

۱۹۹۲ مذاکرات استارت۲

گرد آورنده: ح.ر. تهرانی.

منابع:

۱-تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل-دکتر احمد نقیب زاده-نشر قومس

۲-تاریخ روابط بین الملل(۱۹۴۵-۱۸۷۰)-دکتر مجید بزرگمهری-انتشارات سمت