سایه قدرت روسیه بر سر اوکراین

1
87

روز یکشنبه میان شناورهای روسیه و اوکراین در «تنگه کرچ» بین دریای سیاه و دریای آزوف در نزدیکی شبه جزیره کریمه درگیری رخ داد.

اوکراین ادعا کرده ناوهای روس به سمت قایق‌های نیروی دریایی ارتش اوکراین شلیک، شش ملوان را زخمی و سه فروند شناور اوکراینی را توقیف کرده و برای ملوانان در اعترفات و دادگاههای ظاهری ۲ماه حبس در نظر گرفتند.
موضوع مناقشه روسیه در کریمه و همسایگی اوکراین، خواه موضوع اشغال و ضمیمه کردن بخشی از خاک اوکراین باشد یا سرکوب مخالفان کرملین و هر علت دیگر، یک پاسخ دارد “روسیه قدرت دارد و قدرت نمایی میکند”.
اگر حوادث روزهای اخیر را درست مرور کنیم کمی پایینتر از آن، اردوغان و ترکیه ای است که همین بلایا را بر سر کردهای سوریه به بهنه مبارزه گاه و بیگاه با تروریسم انجام میدهد.
بنا بر شرایط اروپا و آمریکا و ناتو از یکسو و قدرتمندی روسیه از سوی دیگر امکان حمایت نظامی از اوکراین وجود ندارد و از طرفی طی چند سال گذشته پوتین ثابت کرده که تحریمهای غرب بر علیه کرملین سیاستهای غرب در مورد روسیه را با شکست مواجه ساخته است.
لذا این باور از شرایط پیش رو در روزهای آینده شکل میگیرد که در کوتاه مدت اوکراین مجبور به پذیرش و کوتاه آمدن در برابر روسیه تن دد دهد و از سویی روسیه نیز بنابر ظلمی که بر همسایگان منطقه ای خود وارد میکند، در دراز مدت جزای خود را دریافت خواهد نمود.

1 نظر